Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων…

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε ένα νέο καινοτόμο ερευνητικό έργο, με το ακρωνύμιο “DSWAP” («Decision-support based approach for sustainable water reuse application in agricultural production», στο πλαίσιο της προκήρυξης PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area). Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Δίκτυο PRIMA και εντάσσεται στη θεματική ενότητα που αφορά τη Διαχείριση του Νερού και συγκεκριμένα την «επαναχρησιμοποίηση και αφαλάτωση νερού για παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία €245,000 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://www.dswap-prima.eu/wp-content/uploads/2020/01/Νέο-ερευνητικό-έργο-για-τον-«Νηρέα»-Πανεπιστημίου-Κύπρου.pdf